02.05.2007 01:39:46
XII. 5
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 200 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s chromanem draselným v prostředí kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy chromitý a draselný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
3H2O2 +10HCl+2K2CrO4 --› 3O2+ 2CrCl3 + 4KCl +8H2O

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
4 moly H2O2...............................1000 ml
x molůH2O2 ..............................200 ml
x = 200.4/1000 = 0,8 molů H2O2

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
3 mol H2O2 .............................3 mol O2
0,8 molů H2O2........................x molů O2
x = 0,8.3/3
= 0,8 molu O2

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,8.22,41 = 17,93 litru kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku