12.03.2006 21:30:59
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
2., 5. a 8.


IX.

zadaná sloučenina je v pevném skupenství, počítaná sloučenina je v plynném skupenství

(u tepelných rozkladů je míněno,že počítaný objem nastává po ochlazení na zadanou teplotu)

  zadání příkladů
1. Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kPa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné?
2. Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kPa a teplotě 40 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 15 gramů hliníku s nadbytkem roztoku hydroxidu sodného ( vzniká též tetrahydroxohlinitan sodný) ?
3. Jaký bude objem oxidu dusnatého při tlaku 85 kPa a teplotě 30 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 12 gramů mědi s nadbytkem zředěné kyseliny dusičné ( vzniká též dusičnan měďnatý)?
4. Jaký bude objem chlóru při tlaku 120 kPa a teplotě 25 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 2 gramů manganistanu draselného s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové( vznikají též chloridy manganatý a draselný)?
5. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 90 kPa a teplotě 10 stupňů Celsia, který vznikne tepelným rozkladem 20 gramů chlorečnanu draselného za katalýzy oxidu manganičitého( vzniká též chlorid draselný)?
6. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 150kPa a teplotě 30 stupňů Celsia, který vznikne tepelným rozkladem 6 gramů oxidu olovičitého ( vzniká též oxid olovnatý)?
7. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 130 kPa a teplotě 50 stupňů Celsia, který vznikne tepelným rozkladem 16 gramů manganistanu draselného ( vzniká též oxid manganičitý a manganan draselný)?
8. Jaký bude objem brómu při tlaku 99 kPa a teplotě 30 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 4 gramů oxidu manganičitého s nadbytkem kyseliny bromovodíkové?
9. Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kPa a teplotě 60stupňů Celsia, který vznikne reakcí 5 gramů hořčíku s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové?
10. Jaký bude objem vodíku při tlaku 140 kPa a teplotě 56 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 7 gramů sodíku s vodou?

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home