12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
4. ,5. a 6.


V. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o zadaných koncentracích v hmotnostních procentech

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba 10% roztoku sodného louhu o hustotě 1,109 g.ml-1 na na neutralizaci 400 ml roztoku 8% kyseliny sírové o hustotě 1,052 g.ml-1?
2. Kolik je třeba 16% roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné o hustotě 1,088 g.ml-1 na neutralizaci 200 ml 12 % roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,131g.ml-1?
3. Kolik je třeba 12% roztoku dusičnanu olovnatého o hustotě *1,120g.ml-1 * na výrobu jodidu olovnatého, pokud dusičnan olovnatý reaguje s 60 ml 6 % jodidu draselného o hustotě *1,032g.ml-1* a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
4. Kolik je třeba 16% roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,109 g.ml-1 na neutralizaci 80 ml 12% roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,131g.ml-1?
5. Kolik je třeba 10% roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,054 g.ml-1 na neutralizaci 50 ml 6% roztoku hydroxidu vápenatého o hustotě *1,045g.ml-1*?
6. Kolik je třeba 14% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,068 g.ml-1 na výrobu dvojchromanu draselného, pokud kyselina reaguje s 60 ml 8% roztoku chromanu draselného o hustotě *1,075 g.ml-1 * a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
7. Kolik je třeba 4 % roztoku manganistanu draselného o hustotě *1,024 g.ml-1 * při oxidaci 40 ml 6% roztoku jodidu draselného o hustotě *1,032g.ml-1* v prostředí přebytku kyseliny sírové? (vznikají sírany manganatý a draselný a jód)
8. Kolik je třeba 20 % roztoku dvojchromanu draselného o hustotě *1,203g.ml-1* na oxidaci 90 ml 7 % roztoku siřičitanu draselného o hustotě *1,052g.ml-1* v prostředí přebytku kyseliny chlorovodíkové? (vznikají chloridy chromitý a draselný a síran draselný)
9. Kolik je třeba 14% roztoku dusičnanu barnatého o hustotě *1,108g.ml-1* při výrobě síranu barnatého, pokud dusičnan barnatý reaguje s 20 ml 6 % roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,039g.ml-1a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
10. Kolik je třeba 16% roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,175g.ml-1 na na neutralizaci 120 ml 6% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,028g.ml-1?
  !!! Pokud byla hustota označena *...*, byla pouze odhadnuta, neboť jsem neměl k dispozici tabulky s hodnotami hustot příslušných roztoků, metodika výpočtu tím však v žádném případě neutrpěla!!!

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku