01.05.2007 11:48:42
V. 6
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 14% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,068 g.ml-1 na výrobu dvojchromanu draselného, pokud kyselina reaguje s 60 ml 8% roztoku chromanu draselného o hustotě 1,075 g.ml-1 a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2HCl + 2K2CrO4 --› K2Cr2O7 + 2KCl + H2O

2. Vypočítáme množství samotného chromanu draselného
x = 60.1,075.0,08 = 5,16 g K2CrO4

3. Trojčlenkou zjistíme potřebné množství samotné HCl
2.194,2 (194,2 = molární hmotnost)K2CrO4..................5,16 g K2CrO4
2.36,5 (36,5 = molární hmotnost) HCl.................................x g HCl
x = 5,16. 2.36,5/2.194,2 = 0,97 gramu

4. Vypočítáme, potřebné množství roztoku HCl
0,97 gramů HCl...............................................14 %
y gramů..........................................................100%
y = 0,97.100/14 = 6,93 gramu roztoku HCl

5. Hmotnost roztoku HCl převedeme na objem
z = 6,93/1,068 = 6,49 ml roztoku HCl


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home