13.03.2006 23:25:39
Řešení výpočtů z rovnic

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
4. ,5. a 6.


V. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o zadaných koncentracích v hmotnostních procentech

  výsledky příkladů
1. 247,8 ml 10% roztoku sodného louhu
2. 127,3 ml 16% roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné
3. 27,6 ml 12% roztoku dusičnanu olovnatého.
4. 74,96 ml 16% roztoku kyseliny sírové
5. 50,57 ml 10% roztoku kyseliny dusičné
6. 6,49 ml 14% roztoku kyseliny chlorovodíkové
7. 11,6 ml 4 % roztoku manganistanu draselného
8. 17,1 ml 20 % roztoku dvojchromanu draselného
9. 21,4 ml 14% roztoku dusičnanu barnatého .
10. 43,1 ml 16% roztoku hydroxidu sodného

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku