01.05.2007 11:44:16
V. 5
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty podtrhnout (zadaný modře, požadovaný červeně)


Z a d á n í
Kolik je třeba 10% roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,054 g.ml-1 na neutralizaci 50 ml 6% roztoku hydroxidu vápenatého o hustotě 1,045g.ml-1?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2HNO3+ Ca(OH)2 --› Ca(NO3)2 + 2H2O

2. Vypočítáme množství samotného hydroxidu vápenatého
x = 50.1,045.0,06 = 3,135 g Ca(OH)2

3. Trojčlenkou zjistíme potřebné množství samotné kyseliny dusičné
1.74,08 (74,08 = molární hmotnost)Ca(OH)2.....................3,125 g Ca(OH)2
2.63 (63 = molární hmotnost) HNO3.................................x g HNO3
x = 3,125. 126/74,08 = 5,33 gramů HNO3

4. Vypočítáme, potřebné množství roztoku HNO3
5,33 gramů HNO3...............................................10 %
y gramů................................................................100%
y = 5,33.100/10 = 53,3 gramů roztoku HNO3

5. Hmotnost roztoku HNO3 převedeme na objem
z = 53,3/1,054 = 50,57 ml roztoku HNO3


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home