01.05.2007 11:39:17
V. 4
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty podtrhnout (zadaný modře, požadovaný červeně)


Z a d á n í
Kolik je třeba 16% roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,109 g.ml-1 na neutralizaci 80 ml 12% roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,131g.ml-1?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
H2SO4+ 2NaOH --› Na2SO4 + 2H2O

2. Vypočítáme množství samotného hydroxidu sodného
x = 80.1,131.0,12 = 10,8576 g NaOH

3. Trojčlenkou zjistíme potřebné množství samotné kyseliny sírové
2.40 (40 = molární hmotnost)NaOH........................10,8576 g NaOH
1.98 (98 = molární hmotnost) H2SO4.................................x g H2SO4
x = 10,8576. 98/80 = 13,3 gramů H2SO4

4. Vypočítáme, potřebné množství roztoku H2SO4
13,3 gramů H2SO4...............................................16 %
y gramů................................................................100%
y = 13,3.100/16 = 83,13 gramů roztoku H2SO4

5. Hmotnost roztoku H2SO4 převedeme na objem
z = 83,13/1,109 = 74,96 ml roztoku H2SO4


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home