02.05.2007 01:30:53
I.5
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba bauxitu se 70 % obsahem oxidu hlinitého na elektrolytickou výrobu 30 kg hliníku za předpokladu 80 % výtěžku (vzniká též oxid uhličitý)?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2Al2O3 --› 4Al + 3O2

2. Zapíšeme sumární relativní hmotnosti
2Al2O3...................................2.(2.27,0+3.16)= 204
4Al ..........................................4.27,0 = 108

3. Sestavíme trojčlenku
2Al2O3........x............................2.(2.27,0+3.16)= 204
4Al ............30............................4.27,0 = 108

4. Vypočítáme hmotnost požadované látky
x = 30.204/108
x = 56,666 kilogramů

5. Vypočítáme hmotnost rudy
x = 56,666/0,7
x = 80,952 kilogramů

6. Vypočítáme hmotnost rudy při uvažovaném výtěžku
x = 80,952/0,8
x = 101 kilogramů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home