12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. , 5. a 9.


XIII. zadaná sloučenina je v roztoku (koncentrace molární), počítaná sloučenina je v plynném skupenství

  zadání příkladů
1. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 98 kPa a teplotě 10 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku se síranem železitým v prostředí hydroxidu sodného (vznikají též sírany železnatý a sodný)?
2. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 110 kPa a teplotě 25 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 15 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku s hexakyanoželezitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného (vzniká též hexakyanoželeznatan drselný) ?
3. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 104 kPa a teplotě 40 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 12 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku s jodistanem draselným (vzniká též jodičnan draselný)?
4. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 125 kPa a teplotě 5 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 2 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové (vznikají též sírany manganatý a draselný)?
5. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 95 kPa a teplotě 35 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 20 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku s chromanem draselným v prostředí kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy chromitý a draselný)?
6. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 125 kPa a teplotě 18 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 6 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku s chlorovým vápnem (chlornanchloridhydroxid vápenatý) (vznikají též chlorid a hydroxid vápenatý)?
7. Jaký bude objem kyslíku při tlaku 111 kPa a teplotě 22 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 16 ml 4 M roztoku peroxidu vodíku s oxidem manganičitým v prostředí kyseliny sírové(vzniká též síran manganatý)?
8. Jaké budou objemy kyslíku a vodíku při tlaku 120 kPa a teplotě 40 stupňů Celsia, které vzniknou elektrolýzou 80 ml vody (za katalýzy kyselinou sírovou)?
9. Jaký bude objem chlóru, který vznikne při tlaku 130 kPa a teplotě 30 stupňů Celsia ,reakcí 5 ml 2 M roztoku manganistanu draselného s přebytkem kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy manganatý a draselný)?
10. Jaký bude objem oxidu uhličitého při tlaku 90kPa a teplotě 50 stupňů Celsia, jestliže přebytek uhličitanu vápenatého polijeme 7 ml 0,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové (vzniká též chlorid vápenatý)?

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku