25.01.2003 09:04:32 XIII. 9

Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Jaký bude objem chloru, který vznikne při tlaku 130 kPa a teplotě 30 stupňů Celsia, reakcí 5 ml 2M roztoku manganistanu draselného s přebytkem kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy manganatý a draselný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice: V = n.R.T/p
n ...... počet molů
R...... plynová konstanta 8,314
T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)
p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici
16HCl+2KMnO4 --› 5Cl2+ 2MnCl2 + 2KCl +8H2O


2. Vypočítáme počet molů zadané látky
2moly KMnO4..........................................1000 ml
x molůKMnO4 ............................................5 ml
x = 5.2/1000 = 0,01 molů KMnO4


2. Vypočítáme počet molů počítané látky
2 moly KMnO4 ..........................................5 mol Cl2
0,01 molů KMnO4......................................z molů Cl2
z = 0,01.5/2 = 0,025 molu Cl2


3. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,025.8,314.303,15/130 = 0,48 litru chlóru


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Kliknutím na hlavní stránku