01.05.2007 12:02:23
IV. 3
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 0,2 M roztoku dusičnanu olovnatého na výrobu jodidu olovnatého, pokud dusičnan olovnatý reaguje s 60 ml 0,3 M jodidu draselného a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

2KI + Pb(NO3)2 --› PbI2 + 2KNO3

2. Vypočítáme kolik molů jodidu draselného vstupuje do reakce
1000 ml KI...........................................300 milimolů
60 ml KI ................................................x milimolů
x = 60.300/1000 = 18 milimolů

3. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů dusičnanu olovnatého
2 moly KI....................................................1 mol Pb(NO3)2
18 milimolů KI.............................................x milimolů Pb(NO3)2
x = 18.1/2 = 9 milimolů

4. Určíme objem roztoku dusičnanu olovnatého
1000 ml Pb(NO3)2....................................200 milimolů Pb(NO3)2
x ml Pb(NO3)2...........................................9 milimolů Pb(NO3)2
x = 1000.9/200 = 45 mililitrů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home