12.03.2006 21:44:11
Řešení výpočtů z rovnic

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
7. , 8. a 9.


VI. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o známých koncentracích (zadaná látka -molární koncentrace, vypočítávaná látka - koncenrace v hmotnostních procentech)

  výsledky příkladů
1. 115,4 ml 10% roztoku sodného louhu
2. 22,5 ml 16% roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné
3. 36,9 ml 12% roztoku dusičnanu olovnatého
4. 44,2 ml 16% roztoku kyseliny sírové
5. 23,9 ml 10% roztoku kyseliny dusičné
6. 11.7 ml 14% roztoku kyseliny chlorovodíkové
7. 19 ml 4 % roztoku manganistanu draselného
8. 36,7 ml 20 % roztoku dvojchromanu draselného
9. 67,3 ml 14% roztoku dusičnanu barnatého.
10. 38,3 ml 16% roztoku hydroxidu sodného

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Na hlavni stránku