16.04.2002 13:45:49
VI. 8

Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 20 % roztoku dvojchromanu draselného o hustotě 1,203g.ml-1 na oxidaci 90 ml 1 M roztoku siřičitanu draselného v prostředí přebytku kyseliny chlorovodíkové? (vznikají chloridy chromitý a draselný a síran draselný)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

8HCl +3K2SO3 + K2Cr2O7 --› 3K2SO4 + 2CrCl3 + 2 KCl+4H2O


2. Převedeme u K2Cr2O7 hmotnostní koncentraci na molární
a) 1litr..........................................................1203 gramů
b) 1203 gramů..............................................100 %
x.....................................................................20 %
x = 1203.20/100 = 240,6 gramů samotného K2Cr2O7

c) 294,2g ..........................................1 mol K2Cr2O7
240,6g ...............................................y molů K2Cr2O7
y = 240,6. 1/294,2 = 0,818 molu a jelikož se počítalo v jednom litru,
platí zároveň, že molární koncentrace K2Cr2O7 je 0,818 M


2. Vypočítáme kolik molů K2SO3 vstupuje do reakce
1000 ml ...........................................1000 milimolů K2SO3
90 ml ................................................x milimolů K2SO3
z = 90.1000/1000 = 90 milimolů


2. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů K2Cr2O7
3 moly K2SO3...............................................1 mol K2Cr2O7
90 milimolů K2SO3.......................................x milimolů K2Cr2O7
v = 90.1/3 = 30 milimolů


3. Určíme objem roztoku K2Cr2O7
1000 ml ....................................818 milimolů K2Cr2O7
r ml ...........................................30 milimolů K2Cr2O7
r = 1000.30/818 = 36,7 mililitrů roztoku K2Cr2O7


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Na hlavni stránku