01.05.2007 12:11:44
III.3
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 0,2 M roztoku hydroxidu sodného na výrobu tetrahydroxohlinitanu sodného z 5 gramů hliníku (vzniká též vodík)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

2NaOH + 2Al + 6H2O --› 3H2 + 2Na[Al(OH)4 ]

2. Vypočítáme kolik molů hliníku vstupuje do reakce
26,98 gramů Al...................................................1mol
5 gramů Al .......................................................x molů
x = 5.1/26,98 = 0,185 molů

3. Určíme, kolik je třeba molů hydroxidu sodného
2 moly Al......................................................2 moly NaOH
0,185 molů Al...............................................x molů NaOH
x = 0,185.2/2 = 0,185 molů NaOH

4. Určíme, objem roztoku hydroxidu sodného
0,2 moly NaOH....................................................1000 ml .NaOH
0,185 molů NaOH..................................................x ml .NaOH
x = 0,185.1000/0,2 = 925 mililitrů NaOH


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home