02.05.2007 00:24:07
Řešení výpočtů z rovnic

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,2. a 3.


III.
zadaná látka je v pevném stavu, vypočítávaná v roztoku (molární koncentrace)

  řešení příkladů
1. 3,57 litru
2. 3 litry
3. 925 ml
4. 1,22 l
5. 41 ml
6. 210 ml
7. 2 ml
8. 4 ml
9. 5,6 ml
10. 255 ml

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home