01.05.2007 12:09:14
III.2
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 40 mM roztoku bromidu sodného na redukci 4 gramů pevného bromičnanu draselného v prostředí kyseliny sírové? (vzniká bróm a sírany sodný a draselný)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

10NaBr + 2KBrO3 +6H2SO4 --› 6Br2 + 5Na2SO4 +K2SO4 + 6H2O

2. Vypočítáme kolik molů bromičnanu draselného vstupuje do reakce
167 gramů KBrO3...........................................1mol
4 gramy KBrO3 ...............................................x molů
x = 4.1/167 = 0,024 molů= 24milimolů

3. Určíme, kolik je třeba milimolů bromidu sodného
2 moly KBrO3....................................................10 molů NaBr
24 milimolů KBrO3..............................................x milimolů NaBr
x = 24.10/2 = 120 milimolů NaBr

4. Určíme, objem roztoku bromidu sodného
40 milimolů NaBr....................................................1 l .NaBr
120 milimolů NaBr..................................................x l .NaBr
x = 120.1/40 = 3 litry NaBr


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home