02.05.2007 00:23:35
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,2. a 3.


III.
zadaná látka je v pevném stavu, vypočítávaná v roztoku (molární koncentrace)

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba 0,3 M roztoku modré skalice na reakci s 60 gramy práškového železa?.... ( vzniká měď a zelená skalice)
2. Kolik je třeba 40 mM roztoku bromidu sodného na redukci 4 gramů pevného bromičnanu draselného v prostředí kyseliny sírové? (vzniká bróm a sírany sodný a draselný)
3. Kolik je třeba 0,2 M roztoku hydroxidu sodného na výrobu tetrahydroxohlinitanu sodného z 5 gramů hliníku? (vzniká též vodík)
4. Kolik je třeba 25mM roztoku modré skalice na reakci s 2 gramy práškového zinku?....... ( vzniká měď a bílá skalice)
5. Kolik je třeba 0,3 M roztoku kyseliny dusičné na reakci s 300 mg mědi? (vzniká též oxid dusnatý a dusičnan měďnatý)
6. Kolik je třeba 0,40 M roztoku jodidu sodného na redukci 3 gramů pevného chlornanu vápenatého? (vzniká jód, chlorid vápenatý a hydroxid sodný)
7. Kolik je třeba 1 M roztoku manganistanu draselného na oxidaci 1 gramu pevného jodidu draselného? (vznikají oxid manganičitý, jód a hydroxid draselný)
8. Kolik je třeba 0,5 M roztoku dvojchromanu draselného na oxidaci 0,9 gramu pevného siřičitanu draselného v prostředí kyseliny chlorovodíkové? (vznikají chloridy chromitý a draselný a síran draselný)
9. Kolik je třeba 0,3 M roztoku dusičnanu olovnatého při reakci s 0,5 gramem pevného jodidu sodného (vzniká jodid olovnatý a dusičnan sodný)
10. Kolik je třeba 0,3 M roztoku hydroxidu sodného na výrobu tetrahydroxozinečnatanu sodného ze 2,5 gramů zinku? (vzniká též vodík)

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home