01.05.2007 12:05:52
III.1
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 0,3 M roztoku modré skalice na reakci s 60 gramy práškového železa?( vzniká měď a zelená skalice)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

Fe + CuSO4.5H2O + 2H2O --› Cu + FeSO4.7H2O

2. Vypočítáme kolik molů železa vstupuje do reakce
55,85 gramů Fe...........................................1mol
60 gramů Fe ...............................................x molů
x = 60.1/55,85 = 1,07molů

3. Určíme, kolik je třeba molů modré skalice
1 mol Fe....................................................1 mol .CuSO4.5H2O
1,07 molů Fe.............................................x molů .CuSO4.5H2O
x = 1,07.1/1 = 1,07molů

4. Určíme, objem roztoku modré skalice
0,3 molu CuSO4.5H2O............................................1l .CuSO4.5H2O
1,07 molů CuSO4.5H2O..........................................x l .CuSO4.5H2O
x = 1,07.1/0,3 = 3,57litrů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home