01.05.2007 11:55:40
IV. 1
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 0,3 M roztoku sodného louhu na na neutralizaci 400 ml 0,5 M roztoku kyseliny sírové?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
H2SO4+ 2NaOH --› Na2SO4 + 2H2O

2. Vypočítáme kolik molů kyseliny sírové vstupuje do reakce
1000 ml H2SO4...........................................500 milimolů
400 ml H2SO4 ................................................x milimolů
x = 400.500/1000 = 200 milimolů

3. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů hydroxidu sodného
1 mol H2SO4....................................................2 moly NaOH
200 milimolů H2SO4..........................................x milimolů NaOH
x = 200.2/2 = 400 milimolů

4. Určíme objem roztoku hydroxidu sodného
1000 ml NaOH....................................300 milimolů NaOH
x ml NaOH...........................................400 milimolů NaOH
x = 1000.400/300 = 1333 mililitrů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home