12.03.2006 21:30:59
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
2. , 5. a 8.


VIII.
zadaná sloučenina je v pevném skupenství, počítaná sloučenina je v plynném skupenství za normálních podmínek
(u tepelných rozkladů je míněno,že počítaný objem nastává po ochlazení na normální teplotu)

  zadání příkladů
1. Jaký bude objem vodíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné?
2. Jaký bude objem vodíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 15 gramů hliníku s nadbytkem roztoku hydroxidu sodného ( vzniká též tetrahydroxohlinitan sodný) ?
3. Jaký bude objem oxidu dusnatého za normálních podmínek, který vznikne reakcí 12 gramů mědi s nadbytkem zředěné kyseliny dusičné ( vzniká též dusičnan měďnatý)?
4. Jaký bude objem chlóru za normálních podmínek, který vznikne reakcí 2 gramů manganistanu draselného s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové( vznikají též chloridy manganatý a draselný)?
5. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne tepelným rozkladem 20 gramů chlorečnanu draselného za katalýzy oxidu manganičitého( vzniká též chlorid draselný)?
6. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne tepelným rozkladem 6 gramů oxidu olovičitého ( vzniká též oxid olovnatý)?
7. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne tepelným rozkladem 16 gramů manganistanu draselného ( vzniká též oxid manganičitý a manganan draselný)?
8. Jaký bude objem brómu za normálních podmínek, který vznikne reakcí 4 gramů oxidu manganičitého s nadbytkem kyseliny bromovodíkové?
9. Jaký bude objem vodíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 5 gramů hořčíku s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové?
10. Jaký bude objem vodíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 7 gramů sodíku s vodou?

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home