12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,2. a 3.


II.
zadaná látka je v pevném stavu, vypočítávaná v roztoku
(koncentrace v hmotnostních procentech)
vždy je úkolem zjistit objem!!!

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba 12% roztoku zelené skalice o hustotě 1,1445 g.ml-1 na reakci s 8 gramy sodíku? ( vzniká železo a síran sodný)
2. Kolik je třeba 18% roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,1026 g.ml-1 na reakci s 3 gramy mědi? ( vzniká dusičnan měďnatý a oxid dusnatý)
3. Kolik je třeba 20 % roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,2191 g.ml-1 na reakci s 8 gramy hliníku ( vzniká tetrahydroxyhlinitan sodný a vodík)
4. Kolik je třeba 12% roztoku uhličitanu sodného o hustotě 1,1244 g.ml-1 na reakci s 5 gramy kyseliny trihydrogenborité v pevném skupenství? ( vzniká boritan sodný a oxid uhličitý)
5. Kolik je třeba 8% roztoku hexahydrátu chloridu železitého o hustotě 1,066 g.ml-1 na reakci s 3 gramy pevného peroxidu vodíku v prostředí hydroxidu draselného? ( vznikají chloridy železnatý a draselný a kyslík)
6. Kolik je třeba 14 % roztoku chloridu železitého o hustotě 1,122 g.ml-1 na reakci s 0,5 gramem pevné žluté krevní soli? ( vzniká berlínská modř - předpokládejme složení hexakyanoželeznatan železitý a chlorid draselný)
7. Kolik je třeba 10% roztoku síranu železnatého o hustotě 1,1 g.ml-1 na reakci s 0,3 gramy pevné červené krevní soli?( vzniká Turnbullova modř - předpokládejme složení hexakyanoželezitan železnatý a síran draselný)
8. Kolik je třeba 20% roztoku kyseliny orthofosforečné (tzn. trihydrogen...)o hustotě 1,1134 g.ml-1 na reakci s 2,5 gramy zinku? ( vzniká orthofosforečnan zinečnatý a vodík)
9. Kolik je třeba 40% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,198 g.ml-1 na reakci s 5 gramy hliníku? ( vznikávodík a chlorid hlinitý)
10. Kolik je třeba 96% roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,8355 g.ml-1 na reakci s 2 gramy mědi? ( vzniká oxid siřičitý a síran měďnatý)

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home