01.05.2007 12:20:32
II.2
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 18% roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,1026 g.ml-1 na reakci s 3 gramy mědi? ( vzniká dusičnan měďnatý a oxid dusnatý)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
3Cu + 8HNO3 --› 2NO + 3Cu(NO3 )2 + 4H2O

2. Určíme, kolik je třeba gramů kyseliny dusičné
3.63,546 = 190,638 gramů Cu.................8.(1+14+3.16)= 504 gramů HNO3
3 gramy Cu......................................................................x gramů HNO3
x = 3.504/190,638 = 7,93 gramů HNO3

3. Určíme hmotnost roztoku (samotná kyselina dusičná tvoří jen 18 %)
7,93 gramů........................................................18 %
x gramů................................................................100%
x = 7,93.100/18 = 44 gramů roztoku

4. Určíme objem roztoku
1,1026 gramů......................................................1ml
44 gramů.............................................................x ml
x = 44.1/1,1026 = 39,9 mililitrů roztoku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home