01.05.2007 12:15:37
II.1
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 12% roztoku zelené skalice o hustotě 1,1445 g.ml-1 na reakci s 8 gramy sodíku? ( vzniká železo a síran sodný)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
2Na + FeSO4.7H2O --› Fe + Na2 SO4 + 7H2O

2. Určíme, kolik je třeba síranu železnatého
(!!!není třeba uvažovat krystalovou vodu, ta by se totiž při dalším výpočtu vykrátila, kdo nevěří, ať se podívá zde!!!)
2.22,99 = 45,98 gramů Na.................151,90 gramů FeSO4
8 gramů Na.........................................x gramů FeSO4
x = 8.151,90/45,98 = 26,43 gramů FeSO4

3. Určíme hmotnost roztoku (samotný síran železnatý tvoří jen 12 %)
26,43 gramů........................................................12 %
x gramů................................................................100%
x = 26,43.100/12 = 220,25 gramů roztoku

4. Určíme objem roztoku
1,1445 gramů......................................................1ml
220,25 gramů......................................................x ml
x = 220,25.1/1,1445 = 192,44 mililitrů roztoku


Ř e š e n í - druhý způsob
1. Zapíšeme rovnici
2Na + FeSO4.7H2O --› Fe + Na2 SO4 + 7H2O

2. Určíme, kolik je třeba heptahydrátu síranu železnatého
2.22,99 = 45,98 gramů Na.................277,90 gramů FeSO4.7H2O
8 gramů Na.........................................x gramů FeSO4.7H2O
x = 8.277,90/45,98 = 48,35 gramů FeSO4.7H2O

3. Určíme hmotnost roztoku
!!!nutno neuvažovat krystalovou vodu!!!
151,9 gramůFeSO4.........................277,9 gramů FeSO4.7H2O
x gramůFeSO4...................................48,35 gramů FeSO4
x = 48,35.151,9/277,9 = 26,43 gramů roztoku
(samotný síran železnatý tvoří jen 12 %)
26,43 gramů........................................................12 %
x gramů................................................................100%
x = 26,43.100/12 = 220,25 gramů roztoku

4. Určíme objem roztoku
1,1445 gramů......................................................1ml
220,25 gramů......................................................x ml
x = 220,25.1/1,1445 = 192,44 mililitrů roztoku

 


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home