02.05.2007 01:31:20
I.7
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba pevného manganistanu draselného na výrobu 70 gramů mangananu draselného jeho tepelným rozkladem, při předpokladu 90% výtěžku (vzniká též oxid manganičitý a kyslík)?


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici

2KMnO4 --›K2MnO4 + O2 + MnO2

2. Zapíšeme sumární relativní hmotnosti
K2MnO4...................................2.39,1+ 54,9 + 4.16 = 197,1
2KMnO4...................................2.(39,1 + 54,9 + 4.16) = 316,0

3. Sestavíme trojčlenku
2KMnO4........x.......................... 316,0
K2MnO4.......70.........................197,1

4. Vypočítáme hmotnost požadované látky
x = 70.316,0/197,1
x = 112,2 gramů

5. Vypočítáme hmotnost požadované látky při uvažovaném výtěžku
x = 112,2/0,9
x = 125 gramů


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home