02.05.2007 01:08:00
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
2. , 5. ,7. a 9.


I.
posuzované sloučeniny jsou v pevném stavu

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba uhlíku na redukci 30 gramů dusičnanu draselného (na dusitan draselný, vzniká též oxid uhličitý)?
2. Kolik získáme chloristanu draselného tepelným rozkladem 90 gramů chlorečnanu draselného, při předpokladu 80% výtěžku (vzniká též chlorid draselný)?
3. Kolik vznikne železa při úplné redukci 4 tun oxidu železnatoželezitého nadbytkem uhlíku za předpokladu 70% výtěžku (vzniká též oxid uhličitý)?
4. Kolik vznikne oxidu chromitého tepelným rozkladem 45 gramů dvojchromanu amonného, při předpokladaném 80% výtěžku (vzniká též dusík a vodní pára)?
5. Kolik je třeba bauxitu se 70 % obsahem oxidu hlinitého na elektrolytickou výrobu 30 kg hliníku za předpokladu 80 % výtěžku (vzniká též oxid uhličitý)?
6. Kolik je třeba pevného dusičnanu draselného při jeho reakci s nadbytkem uhlíku a síry na výrobu 60 gramů sulfidu draselného (vzniká též dusík a oxid uhličitý)?
7. Kolik je třeba pevného manganistanu draselného na výrobu 70 gramů mangananu draselného jeho tepelným rozkladem, při předpokladu 90% výtěžku (vzniká též oxid manganičitý a kyslík)?
8. Kolik vznikne chrómu při úplné redukci 45 gramů oxidu chromitého nadbytkem hliníku (vzniká též oxid hlinitý)?
9. Kolik je třeba zinku - při redukci nadbytku chloristanu draselného - na výrobu 50 gramů chloridu draselného (vzniká též oxid zinečnatý)
10. Kolik je třeba hliníku při jeho reakci s 50 gramy jódu na výrobu jodidu hlinitého?

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home