12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,2. a 3.


IV. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o zadaných molárních koncentracích

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba 0,3 M roztoku sodného louhu na na neutralizaci 400 ml 0,5 M roztoku kyseliny sírové?.
2. Kolik je třeba 40 mM roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné na neutralizaci 200 ml 0,6 M roztoku hydroxidu vápenatého?
3. Kolik je třeba 0,2 M roztoku dusičnanu olovnatého na výrobu jodidu olovnatého, pokud dusičnan olovnatý reaguje s 60 ml 0,3 M jodidu draselného a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
4. Kolik je třeba 25mM roztoku kyseliny sírové na neutralizaci 80 ml 0,1 M roztoku hydroxidu draselného?
5. Kolik je třeba 0,3 M roztoku kyseliny dusičné na neutralizaci 50 ml 0,4M roztoku hydroxidu vápenatého?
6. Kolik je třeba 0,40 M roztoku kyseliny chlorovodíkové na výrobu dvojchromanu draselného, pokud kyselina reaguje s 60 ml 1 M roztoku chromanu draselného a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
7. Kolik je třeba 2 M roztoku manganistanu draselného při oxidaci 60 ml 0,5 M roztoku jodidu draselného v prostředí přebytku kyseliny sírové? (vznikají sírany manganatý a draselný a jód)
8. Kolik je třeba 0,5 M roztoku dvojchromanu draselného na oxidaci 90 ml 0,2 M roztoku siřičitanu draselného v prostředí přebytku kyseliny chlorovodíkové? (vznikají chloridy chromitý a draselný a síran draselný)
9. Kolik je třeba 0,3 M roztoku dusičnanu barnatého při výrobě síranu barnatého, pokud dusičnan barnatý reaguje s 20 ml 0,5 M roztoku kyseliny sírové a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
10. Kolik je třeba 0,3 M roztoku hydroxidu sodného na na neutralizaci 60 ml 0,6 M roztoku kyseliny chlorovodíkové?

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku