12.03.2006 21:44:11
Řešení výpočtů z rovnic

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1. ,2. a 3.


IV. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o zadaných molárních koncentracích

  výsledky příkladů
1. 1,33 litru 0,3 M roztoku sodného louhu .
2. 2 litry 40 mM roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné
3. 45 ml 0,2 M roztoku dusičnanu olovnatého
4. 160 ml 25mM roztoku kyseliny sírové
5. 133,3ml 0,3 M roztoku kyseliny dusičné
6. 150 ml 0,40 M roztoku kyseliny chlorovodíkové
7. 3 ml 2 M roztoku manganistanu draselného
8. 12 ml 0,5 M roztoku dvojchromanu draselného
9. 33,3 ml 0,3 M roztoku dusičnanu barnatého
10. 120 ml 0,3 M roztoku hydroxidu sodného

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku