12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
7. , 8. a 9.


VI. zadaná i vypočítávaná látka jsou v roztocích o známých koncentracích (zadaná látka -molární koncentrace, vypočítávaná látka - koncenrace v hmotnostních procentech)

  zadání příkladů
1. Kolik je třeba 10% roztoku sodného louhu o hustotě 1,109 g.ml-1 na na neutralizaci 400 ml 0,4 M roztoku kyseliny sírové?
2. Kolik je třeba 16% roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné o hustotě 1,088 g.ml-1 na neutralizaci 200 ml 0,6 M roztoku hydroxidu sodného?
3. Kolik je třeba 12% roztoku dusičnanu olovnatého o hustotě *1,120g.ml-1 * na výrobu jodidu olovnatého, pokud dusičnan olovnatý reaguje s 60 ml 0,5 M roztoku jodidu draselného a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
4. Kolik je třeba 16% roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,109 g.ml-1 na neutralizaci 80 ml 2 M roztoku hydroxidu sodného?
5. Kolik je třeba 10% roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,054 g.ml-1 na neutralizaci 50 ml 0,4 M roztoku hydroxidu vápenatého?
6. Kolik je třeba 14% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,068 g.ml-1 na výrobu dvojchromanu draselného, pokud kyselina reaguje s 60 ml 0,8 M roztoku chromanu draselného a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
7. Kolik je třeba 4 % roztoku manganistanu draselného o hustotě *1,024 g.ml-1 * při oxidaci 40 ml 0,6 M roztoku jodidu draselného v prostředí přebytku kyseliny sírové? (vznikají sírany manganatý a draselný a jód)
8. Kolik je třeba 20 % roztoku dvojchromanu draselného o hustotě *1,203g.ml-1* na oxidaci 90 ml 1 M roztoku siřičitanu draselného v prostředí přebytku kyseliny chlorovodíkové? (vznikají chloridy chromitý a draselný a síran draselný)
9. Kolik je třeba 14% roztoku dusičnanu barnatého o hustotě *1,108g.ml-1* při výrobě síranu barnatého, pokud dusičnan barnatý reaguje s 20 ml 2 M roztoku kyseliny sírové a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.
10. Kolik je třeba 16% roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,175g.ml-1 na na neutralizaci 120 ml 1,5 M roztoku kyseliny chlorovodíkové?
  !!! Pokud byla hustota označena *...*, byla pouze odhadnuta, neboť jsem neměl k dispozici tabulky s hodnotami hustot příslušných roztoků, metodika výpočtu tím však v žádném případě neutrpěla!!!

nahoru[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Na hlavni stránku