12.03.2006 21:44:11
Zadání výpočtů z rovnic

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
4., 6. a 8.


X. zadaná sloučenina je v roztoku (koncentrace hmotnostní procenta), počítaná sloučenina je v plynném skupenství za normálních podmínek

  zadání příkladů
1. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 8 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* se síranem železitým v prostředí hydroxidu sodného (vznikají též sírany železnatý a sodný)?
2. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 15 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* s hexakyanoželezitanem draselným v prostředí hydroxidu draselného (vzniká též hexakyanoželeznatan drselný) ?
3. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 12 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* s jodistanem draselným (vzniká též jodičnan draselný)?
4. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 2 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové (vznikají též sírany manganatý a draselný)?
5. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 20 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* s chromanem draselným v prostředí kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy chromitý a draselný)?
6. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 6 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* s chlorovým vápnem (chlornanchloridhydroxid vápenatý) (vznikají též chlorid a hydroxid vápenatý)?
7. Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 16 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě *1,12 g/ml* s oxidem manganičitým v prostředí kyseliny sírové(vzniká též síran manganatý)?
8. Jaké budou objemy kyslíku a vodíku za normálních podmínek, které vzniknou elektrolýzou 80 ml vody (za katalýzy kyselinou sírovou)?
9. Jaký bude objem chlóru, který vznikne za normálních podmínek reakcí 5 ml 30% manganistanu draselného o hustotě 1,14 g/ml s přebytkem kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy manganatý a draselný)?
10. Jaký bude objem oxidu uhličitého za normálních podmínek, jestliže přebytek uhličitanu vápenatého polijeme 7 ml 6% roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,028 g/ml (vzniká též chlorid vápenatý)?
  !!! Hustota peroxidu vodíku a manganistanu draselného byla označena *...*, neboť byla pouze odhadnuta, protože jsem neměl k dispozici tabulky s hodnotou hustoty.Metodika výpočtu tím však v žádném případě neutrpěla!!!

[nahoru][matchem-výpočty z rovnic[matchem][go home]
Kliknutím na hlavní stránku