07.04.2013 19:13:49
Rozpouštěcí a zřeďovací tepla

Rozpouštění látek je obecně provázeno pohlcováním nebo uvolňováním tepla, takže roztok má jiný obsah energie než rozpouštědlo a rozpouštěná látka dohromady.
Při rozpouštění halogenvodíků, amoniaku a obecně všech plynů a dehdratovanýc sloučenin, které v krystalickém stavu vytvářejí definované hydráty ve vodě, se vyvíjí teplo. Naproti tomu hydratované soli a soli, které hydráty netvoří, teplo při rozpouštění pohlcují.

Příklady
Teplo při rozpouštění vyvíjejí teplo při rozpouštění pohlcují
HCl  
NH3  
Na2CO3 Na2CO3.10H2O
  NaCl

Chladící směsi

  látka díly ledu díly soli dosažitelná teplota
1. Na2CO3 . 10H2O 100 20 - 20C
2. KCl 100 30 - 110C
3. NH4Cl 100 25 - 150C
4. NaCl 100 33 - 210C
5. NaNO3+NH4NO3 100 55+52 - 260C
6. NaNO3+NH4Cl 100 38+13 - 310C
7. NaNO3+KSCN 100 2+112 - 340C
8. NaNO3+NH4SCN 100 55+40 - 370C
9. CaCl2 . 6H2O 100 61 - 390C
9. CaCl2 . 6H2O 100 70 - 550C

Další chladící směsi:
směs suchého ledu (tuhý CO2) a acetonu (CH3COCH3) nebo methanolu (CH3OH) až do teploty - 760C
ethylenglykol (HO
CH2CH2OH] je základní složkou nemrznoucích směsí

[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi]


[nahoru][termochemie][fyzikální chemie][go home]