03.04.2005 22:44:15
Termochemické zákony

Pierre-Simon Laplace  Prvý termochemický zákon - zákon Lavoisierův a Laplaceův (1780):
"Hodnota reakčního tepla přímých a zpětných reakcí se liší pouze znaménkem."
Původní formulace "teplo potřebné k rozložení chemické sloučeniny na prvky je stejně velké jako teplo uvolněné při tvorbě této sloučeniny z prvků" se rozšířil na všechny reakce, kterým při průběhu v opačném směru musí odpovídat stejná hodnota dH a dU, jenže s opačným znaménkem.
Antonie Laurent de Lavoisier
Pierre-Simon Laplace Antonie Laurent de Lavoisier
Germain Henri Hess Druhý termochemický zákon - zákon Hessův (1840):
"Celkové reakční teplo reakce, kterou vzniká určitý produkt, nezávisí na způsobu, jak tento produkt z výchozích látek vzniká. "
Preciznější formulace: "Tepelné zabarvení dané reakce se rovná součtu tepelných zabarvení postupně prováděných reakcí. jež vycházejí ze stejných výchozích látek a poskytují stejné konečné zplodiny, jaké vystupují při reakci prováděné v jednom stupni. "
Pomocí tohoto zákona lze nalézt výpočtem reakční tepla, která nelze měřit přímo.
[Hessův zákon odjinud]
Germain Henri Hess

[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi]

[nahoru][termochemie][fyzikální chemie]

Go home