11.11.2004 23:53:01
Cyklické karboxylové kyseliny
české koncovky -an by se správně již neměly používat!!!

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název soli (česky -an a latinsky -át)
název zbytku
-(o)yl
1,2,2-trimethyl-cyklopentan-1,3-dikarboxylová
kafran, kafronát
1,2,2-trimethyl-cyklopentan-1,3-dikarboxylát
kafroyl
1,2,2-trimethyl-cyklopentan-1,3-dikarboxyloyl
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home