11.11.2004 22:12:18
Oxokarboxylové kyseliny
české koncovky -an by se správně již neměly používat!!!

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název soli (česky -an a latinsky -át)
název zbytku
-(o)yl
2-formylbenzenkarboxylan
2-formylbenzenkarboxylát
3-formylbenzenkarboxylan
3-formylbenzenkarboxylát
4-formylbenzenkarboxylan
4-formylbenzenkarboxylát
2-formylbenzenkarbonyl 3-formylbenzenkarbonyl 4-formylbenzenkarbonyl
glyoxynan, glyoxynát pyrohroznan, pyruvát acetooctan, acetoacetát
glyoxyloyl pyruvoyl acetoacetyl
kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název hydrogensoli (česky a latinsky)
název soli (česky a latinsky)
název zbytku se zachovalou jednou hydroxylskupinou
název zbytku
hydrogen-mesošťavelan
hydrogen-mesoxalát
mesošťavelan
mesoxalát
mesoxalo
mesoxalyl
hydrogen-oxalooctan
hydrogen-oxaloacetát
oxalooctan
oxaloacetát
oxaloaceto
oxaloacetyl
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home