11.11.2004 22:09:03
Alkoxykarboxylové kyseliny
české koncovky -an by se správně již neměly používat!!!

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název soli (česky -an a latinsky -át)
název zbytku
-(o)yl
2-anisan, 2-anisoát 3-anisan, 3-anisoát 4-anisan, 4-anisoát
2-anisoyl 3-anisoyl 4-anisoyl
piperonylan, piperonyloát verartran, verartroát vanilan, vaniloát
piperonyloyl verartroyl vaniloyl
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home