11.11.2004 22:10:52
Heterokarboxylové kyseliny
české koncovky -an by se správně již neměly používat!!!

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název soli (česky -an a latinsky -át)
název zbytku
-(o)yl
2-furoan, 2-furoát 3-furoan, 3-furoát 2-thenoan, 2-thenoát 3-thenoan, 3-thenoát
2-furooyl 3-furooyl 2-thenooyl 3-thenooyl
zde klik na heterocyklické sloučeniny
isonikotinan, isonikotinoát nikotinan, nikotinoát  
isonikotinoyl nikotinoyl  
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home