05.03.2006 23:02:17
Aromatické karboxylové kyseliny
české koncovky -an by se správně již neměly používat!!!

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název soli (česky -an a latinsky -át)
název zbytku
-(o)yl
benzoan, benzoát ftalan, ftalát isoftalan, isoftalát tereftalan, tereftalát
benzoyl ftaloyl isoftaloyl tereftaloyl
o-toluan, o-toluát m-toluan, m-toluát p-toluan, p-toluát 2-naftalan, 2-naftalát
-toluoyl -toluoyl -toluoyl 2-naftoyl
hydratropan, hydratropát atropan, atropát skořican, cinnamolát 1-naftalan, 1-naftalát
hydratropoyl atropoyl cinnamoyl 1-naftoyl
mandlová
tropová
mandlan, mandlát tropan, tropát
mandloyl tropanoyl
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home
Go home