11.11.2004 22:07:14
Alifatické kyseliny nasycené dikarboxylové
české koncovky -an by se správně již neměly používat!!!

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název hydrogensoli (česky a latinsky)
název soli (česky a latinsky)
název zbytku se zachovalou jednou hydroxyskupinou
název zbytku
hydrogen-šťavelan
hydrogen-oxalát
šťavelan
oxalát
oxalo
oxalyl
hydrogen-malonan
hydrogen-malonát
malonan
malonát
karboxyacetyl
malonyl
hydrogen-jantaran
hydrogen-sukcinát
jantaran
sukcinát
karboxypropionyl
sukcinyl
hydrogenglutaran
hydrogenglutarát
glutaran
glutarát
karboxybutyryl
glutaryl
hydrogen-adipan
hydrogen-adipát
adipan
adipát
karboxyvaleryl
adipoyl
U všech následujících kyselin (a jejich zbytků) by se správně měli používat již jen systematické názvy (zde vždy jako dolní vzorec)!!!
hydrogen-pimelan
hydrogen-pimelát
hydrogen-heptanoát
pimelan
pimelát
heptanoát
karboxykapronoyl
karboxy-hexanoyl
pimeloyl
heptanoyl
hydrogen-korkan
hydrogen-suberát
hydrogen-oktanoát
korkan
suberát
oktanoát
karboxyenanthonoyl
karboxy-heptanoyl
suberoyl
oktanoyl
hydrogen-azelan
hydrogen-azelát
hydrogen-nonanoát
azelan
azelát
nonanoát
 
karboxy-oktanoyl
azeloyl
nonanoyl
hydrogen-sebakolan
hydrogen-sebakolát
hydrogen-dekanoát
sebakolan
sebakolát
dekanoát
 
karboxy-nonanoyl
sebakoyl
dekanoyl
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

[nahoru][karboxylové kyseliny][organická chemie][go home]