11.11.2004 22:01:10
Alifatické kyseliny nenasycené dikarboxylové

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název hydrogensoli (česky a latinsky)
název soli (česky a latinsky)
název zbytku se zachovalou jednou hydroxylskupinou
název zbytku
hydrogen-maleinan
hydrogen-maleinát
maleinan
maleinát
cis-karboxyakryloyl
maleinoyl
hydrogen-fumaran
hydrogen-fumarát
fumaran
fumarát
trans-karboxyakryloyl
fumaroyl
hydrogen-citrakonan
hydrogen-citrakonát
citrakonan
citrakonát
cis-karboxymethakryloyl
citrakonoyl
hydrogen-mesakonan
hydrogen-mesakonát
mesakonan
mesakonát
trans-karboxymethakryloyl
mesakonoyl
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home