01.12.2013 11:39:01
Vyšší mastné kyseliny

 

Nasycené

12
14
16
18

26

stearová

cerotová

20
22
24

arachová (arachidová)

ikosanová C19H39COOH

behenová

dokosanová C21H43COOH

lignocerová

tetrakosanová / C23H47COOH

 

Nenasycené

 

monoenové kyseliny

10

obtusilová

cis-dec-4-enová

C9H17COOH

kaprolejová

dec-9-enová

C9H17COOH

12

linderová

cis-dodec-3-enová

C11H21COOH

lauroolejová

cis-dodec-9-enová

C11H21COOH

14

tsuzuová

cis-tetradec-4-enová

C13H25COOH

myristoolejová

cis-tetradec-9-enová

C13H25COOH

16

palmitoolejová

cis-hexadec-9-enová

C15H29COOH / výskyt: téměř ve všech tucích

palmitoelaidová

trans-hexadec-9-enová

C15H29COOH

18

petroselová

cis-oktadec-6-enová

C17H33COOH

petroselaidová

trans-oktadec-6-enová

C17H33COOH

18

cis-oktadec-9-enová

cis-12-hydroxyoktadec-9-enová

trans-oktadec-9-enová / (E)-oktadec-9-enová

C17H33COOH / výskyt: přírodní tuky

C17H32(OH)COOH

C17H33COOH / výskyt: hydrogenované tuky

18

vakcenová

trans-oktadec-11-enová

C17H33COOH

 
20

gadelejová

cis-ikos-9-enová

C19H37COOH

gondová

cis-ikos-11-enová

C19H37COOH

22

cetolejová

CH3(CH2)9CH=CH(CH2)9COOH / cis-dokos-11-enová/ (Z)-dokos-11-enová

C21H41COOH

 
22

eruková

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH / cis-dokos-13-enová/ (Z)-dokos-13-enová

C21H41COOH /výskyt: řepkový a hořčicový olej

brassidová

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH / trans-dokos-13-enová/ (E)-dokos-13-enová

C21H41COOH

24

nervonová (nervová, selacholejová) C23H45COOH

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH C23H45COOH / cis-tetrakos-15-enová

výskyt: v cerebrosidech

26

ximenová

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)15COOH / cis-hexakos-17-enová/ (Z)-hexakos-17-enová

C25H49COOH

 
30

limekvová

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)15COOH / cis-triankont-21-enová/ (Z)-triankont-21-enová

C29H57COOH

 
 

dienové kyseliny

18

cis,cis-oktadeka-9,12-dienová

C17H31COOH výskyt: kukuřice,sójový olej

linoleidová

trans, trans-oktadeka-9,12-dienová

C17H31COOH

 

trienové kyseliny

16

hiragonová

all-cis-hexadeka-6,10,14-trienová

C15H25COOH

18

a-linolenová

all-cis-oktadeka-9,12,15-trienová / C17H29COOH

výskyt: lněný olej

g-linolenová

all-cis-oktadeka-6,9,12-trienová

C17H29COOH

výskyt: vejce,pupalkový olej

18

a-eleostearová

cis, trans, trans-oktadeka-9,11,13-trienová

C17H29COOH

b-eleostearová

all-trans-oktadeka-9,11,13-trienová

C17H29COOH

18

puniková

cis, cis, trans-oktadeka-9,11,13-trienová

C17H29COOH

20

dihomo-g-linolenová

all-cis-ikosa-8,11,14-trienová

C19H33COOH

 

tetraenové kyseliny

18

moroktová

all-cis-oktadeka-4,8,12,15-tetraenová

C17H27COOH

parinarová

all-trans-oktadeka-9,11,13,15-tetraenová

C17H27COOH

20

22

all-cis-ikosa-5,8,11,14-tetraenová

C19H31COOH výskyt: podzemnice olejná

adrenová

all-cis-dokosa-7,10,13,16-tetraenová

C21H35COOH

 

pentaenové kyseliny

20

22

timnodonová C19H29COOH

all-cis-ikosa-5,8,11,14,17-pentaenová

výskyt: rybí tuk, vejce

klupanodonová C21H33COOH

all-cis-dokosa-7,10,13,16,19-pentaenová

výskyt: rybí tuk, fosfolipidy v mozku

 

hexaenové kyseliny

22

24

cervonová C21H31COOH

all-cis-dokosa-4,7,10,13,16,19-hexaenová

výskyt: rybí tuk, fosfolipidy v mozku

nisinová C23H35COOH

all-cis-tetrakosa-4,8,12,15,18,21-hexaenová

 
S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home