17.11.2013 17:33:42
Alifatické kyseliny nenasycené monokarboxylové
české koncovky -an by se správně již neměly používat
U některých z následujících kyselin (a jejich zbytků) by se správně měli používat již jen systematické názvy (v tom případě psáno dole zvýrazněným písmem)

kyselina
(vzorec, název triviální a systematický)
název soli (česky a latinsky) název zbytku
akrylan
akrylát
akryloyl
propynová
propiolan
propiolát
propynát
propiolyl
propynoyl
methakrylan
methakrylát
methakryloyl
cis-but-2-enová
isokrotonolan
isokrotonolát
cis-but-2-enát
isokrotonoyl
cis-but-2-enoyl
trans-but-2-enová
krotonolan
krotonolát
trans-but-2-enát
krotonoyl
trans-but-2-enoyl
sorbová
Sorbová kyselina je inhibitorem plísní, kvasinek a bakterií, aktivní forma je nedisociovaná forma kyseliny a to až 10 - 600krát účinnější než anion a používá se řádově v množství 200 – 2000 mg/kg.
trans,trans - hexa-2,4-dienová
(E,E) - hexa-2,4-dienová
cis -oktadec-9-enová
(Z )-oktadec-9-enová
olejan
oleát
oleoyl
trans -oktadec-9-enová
(E )-oktadec-9-enová
elaidan
elaidát
elaidoyl
trans -oktadec-9-enát
trans -oktadec-9-enoyl
cis,cis-oktadeka-9,12-dienová
(Z,Z)-oktadeka-9,12-dienová
linolan
linolát
linoloyl
 
cis,cis,cis-oktadeka-9,12,15-trienová
(Z,Z,Z)-oktadeka-9,12,15-trienová
linolenan
linolenát
linolenoyl
cis,cis,cis,cis-ikosa-5,8,11,14-tetraenová
(Z,Z,Z,Z)-ikosa-5,8,11,14-tetraenová
arachidonan
arachidonát
arachidonoyl
cis,cis,cis,cis-ikosa-5,8,11,14-tetraenát
cis,cis,cis,cis-ikosa-5,8,11,14-tetraenoyl
 

Více nenasycených mastných kyselin na odkazu zde

S triviálními názvy: alifatické nasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), nenasycené (monokarboxylové, dikarboxylové), vyšší mastné, cyklické, aromatické, hydroxykyseliny, oxokyseliny, alkoxykyseliny, aminokyseliny, amidokyseliny, heterokyseliny

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home