02.04.2005 22:58:01
Názvosloví
Psaní arabských a římských číslic

Platí jasná zásada
arabské číslice se píší tam, kde se psát číslice musí
římské číslice tam, kde se psát nemusí

Příklady

  název vzorec

bez římských čísel
stejný význam

bez arabských čísel
nesmysl

1. síran (S+VIO4-II)-2 (SO4)-2 (S+VIO4-II)
2. síran hlinitý Al2+III(S+VIO4-II)3-II Al2(SO4)3  
3. železitý kation Fe+3   Fe
4. dirhodanoželezitý
kation
[Fe+III(SCN)2-I]+1 [Fe(SCN)2]+1 [Fe+III(SCN)2-I]
5. chlorid
dirhodanoželezitý
[Fe+III(SCN)2-I]+ICl-I [Fe(SCN)2]Cl  
6. hyperoxid (O2)-2   (O2)
7. hyperoxid draselný K2+I(O2)-II K2(O2)  
8. tetrahydroxohlinitan [Al+III(OH)4-I]-1 [Al(OH)4]-1 [Al+III(OH)4-I]
9. tetrahydroxohlitan
draselný
K+I[Al+III(OH)4-I]-I K[Al(OH)4]  
10. hlinitá sůl Al+3   Al

[nahoru][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Poznámky pod čarou

minus i plus jedna se arabsky může psát bez číslice, -1 = - a +1 = +, římské číslice se musí psát -I resp. +I, bez římských číslic se totiž stávají arabskými
pokud někde objevíte např. S+VI neznamená to, sírový kation či sírovou sůl (hrůza jen vyslovit), ale všechny sloučeniny síry, kde má oxidační číslo +VI, např. sírany či thiosírany (jeden ze dvou atomů v molekule)
Zcela výjimečně se musí nechat i římské číslice, jinak nelze od sebe rozlišit sloučeniny, př.:
Berlínská modř: hexakynoželeznatan železito-draselný KFe+III[Fe+II(CN)6]
Turnbullova modř: hexakynoželezitan železnato-draselný KFe+II[Fe+III(CN)6]

[nahoru][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku