14.05.2000 14:52:35

Názvosloví

solí s jedním centrálním atomem a s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

VII.C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic anionty 7
  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. tetraoxo
fosforečnan
draselný
K+1 PO4-3
+I   -III
   
3   1
K3+I(PO4)-III K3PO4
2. tetraoxo
křemičitan
zirkoničitý
Zr+4 SiO4-4
+IV   -IV
   
1   1
Zr+IV(SiO4)-IV ZrSiO4
3. pentaoxo
křemičitan
hlinitý
Al+3 SiO5-6
+III   -VI
   
2   1
Al2+III(SiO5)-VI Al2SiO5
4. tetraoxo
vanadičnan
hlinitý
Al+3 VO4-3
+III   -III
   
1   1
Al+III(VO4)-III AlVO4
5. hexaoxo
tellluran
amonný
NH4+1 TeO6-6
+I   -VI
   
6   1
(NH4)6+I(TeO6)-VI (NH4)6TeO6
6. trioxo
boritan
amonný
NH4+1 BO3-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3+I(BO3)-III (NH4)3BO3
7. hexaoxo
xeničelan
draselný
K+1 XeO6-4
+I   -IV
   
4   1
K4+I(XeO6)-IV K4XeO6
8. tetraoxo
fosforečnan
vápenatý
Ca+2 PO4-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(PO4)2-III Ca3(PO4)2
9. hexaoxo
jodistan
vápenatý
Ca+2 IO6-5
+II   -V
   
5   2
Ca5+II(IO6)2-V Ca5(IO6)2
10. trioxo
boritan
vápenatý
Ca+2 BO3-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(BO3)2-III Ca3(BO3)2

nahoru , varianta A, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home