21.04.2003 08:40:47

Názvosloví jednoatomových kationtů

I.C

Názvy a vzorce

návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
metodika názvy vzorce názvy&vzorce
  název vzorec výskyt solí s tímto oxidačním číslem
1. draselný K+1 běžné
2. vápenatý Ca+2 běžné
3. hlinitý Al+3 běžné
4. uhličitý C+4 méně běžné, hlavně halogenidy
5. fosforečný P+5 halogenidy
6. osmiový Os+6 halogenidy
7. ruthenistý Ru+7 vzácně halogenidy
8. osmičelý Os+8 soli ne (tato koncovka se uplatňuje jen u oxidů či -ičelan u centrálních atomů v aniontech, takže je lepší psát K+VIII),
Pozn. Prvek nemůže mít nikdy větší oxidační číslo, než je jeho číslo skupiny v periodické tabulce, neboť tam je zařazen dle počtu valenčních elektronů

[nahoru][ligandy][kationty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Kliknutím na hlavní stránku