03.08.2002 11:23:16
Ligandy - přehled

komplexní anionty komplexní kationty neutrální komplexy
  název vzorec   název vzorce
1. hydrido- H- 21. sulfato- SO4-2
2. fluoro- F-1 22. sulfito- SO3-2
3. chloro- Cl-1 23. thiosulfato- S2O3-2
4. bromo- Br-1 24. hydrogensulfato- HSO4-1
5. jodo- I-1 25. hydrogensulfito- HSO3-1
7. oxo- O-2 26. karbonato- CO3-2
6. thio- S-2 27. nitrato- NO3-1
7. seleno- Se-2 28. nitrito- NO2-1
8. telluro- Te-2 29. fosfato- PO4-3
9. nitrido- N-3 30. hydrogenfosfato- HPO4-2
10. peroxo- (O2)-2 31. dihydrogenfosfato- H2PO4-1
10. hydrogenperoxo- (HO2)-1 32. aqua H2O
11 hyperoxo- (O2)-1 33. ammin NH3
12. hydroxo- (OH)-1 34. karbonyl CO
13. disulfido- (S2)-2 35. nitrosyl NO
14. trisulfido- (S3)-2      
15. polysulfido- (Sn)-2      
16. kyano- CN-1      
17.. thiokyanato- SCN-1      
18. kyanato- OCN-1      
19. hydrogensulfido-

též merkaptano-

(HS)-1      
20. hydrogenfluoro- (HF2)-1      

nahoru , komplexní anionty,komplexní kationty, neutrální komplexy, názvosloví
Zpět na hlavní stránku