03.12.2006 22:58:12
Metodika názvosloví solí
(s jedním centrálním atomem s uvedením počtu atomů kationtu)
VII.D var.A

Metodika

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a jejich počet p, centrální atom označíme L s oxidačním číslem +y. Aby vyšlo celkové číslo nulové, musí být sloučenina obsahovat i zatím neznámý počet kyslíků $ (s oxidačním číslem -2). Mp+xL+yO$-II
2. V případě,že číslo p.x + y je sudé, doplní se počet kyslíků ( s oxidačním číslem -2) z dle vzorce p.x +y + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.x + y)/2 Mp+xL+yOz-II
3. V případě,že číslo p.x + y je liché, nelze výše uvedené provést, neboť počet kyslíků by nevyšel počet kyslíků jako číslo celé.  
4. V případě,že číslo p.x + y je liché, musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+x(L+yO$-II)?-&
5. Pro doplnění neznámých se použije křížové pravidlo
+x   -&
   
p   ?
6. V křížovém pravidlu se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -p
   
p   x
7. Ve vzorci zůstává neznámý pouze počet kyslíků $ Mp+x(L+yO$-II)x-p
8. Počet kyslíků se vypočítá dle vzorce y + z.(-2) = -p to znamená, že jejich počet z = (y + p)/2 Mp+x(L+yOz-II)-p

[nahoru][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home