15.05.2000 20:32:10

Názvosloví hydrátů

XVIII.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika sloučeniny 3 sloučeniny 5 sloučeniny 7
  název sloučenina voda vzorec
1. pentahydrát
síranu
měďnatého
CuSO4 5H2O CuSO4.5H2O
2. heptahydrát
síranu
železnatého
FeSO4 7H2O FeSO4.7H2O
3. dekahydrát
tetraboritanu
sodného
Na2B4O7 10H2O Na2B4O7.10H2O
4. pentahydrát
hexaboritanu
divápenatého
Ca2B6O11 5H2O Ca2B6O11.5H2O
5. tetrahydrát
heptamolybdenanu
hexaamonného
(NH4)6Mo7O24 4H2O (NH4)6Mo7O24.4H2O

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home