03.12.2006 23:05:30
Názvosloví solí
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)
V.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 anionty 5
  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. didusnan
vápenatý
Ca+2 N2O2-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(N2O2)-II CaN2O2
2. disíran
amonný
NH4+1 S2O7-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(S2O7)-II (NH4)2S2O7
3. diwolframan
amonný
NH4+1 W2O7-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(W2O7)-II (NH4)2W2O7
4. diniobičnan
železnatý
Fe+2 Nb2O6-2
+II   -II
   
1   1
Fe+II(Nb2O6)-II FeNb2O6
5. tetrachroman
sodný
Na+1 Cr4O13-2
+I   -II
   
2   1
Na2+I(Cr4O13)-II Na2Cr4O13
6. hexamolybdenan
amonný
NH4+1 Mo6O19-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(Mo6O19)-II (NH4)2(Mo6O19)

[nahoru][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home