08.09.2001 20:32:08

Názvosloví

Kyslíkaté anionty s více centrálními atomy bez vyjádření kyslíku v názvu

V.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů

návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
metodika názvy vzorce podrobné řešení
  název základ vzorce sestavený přímo z názvu doplnění nejmenšího možného počtu kyslíků tak, aby mohl vzniknout aniont výsledný vzorec
1. didusnan (N2+I ...)-? (N2+IO2-II)-2
2.1+2.(-2) = -2
N2O2-2
2. tetraboritan (B4+III ...)-? (B4+IIIO7-II)-2
4.3+7.(-2) = -2
B4O7-2
3. dichroman (Cr2+VI ...)-? (Cr2+VIO7-II)-2
2.6+7.(-2) = -2
Cr2O7-2
4. trichroman (Cr3+VI ...)-? (Cr3+VIO10-II)-2
3.6+10.(-2) = -2
Cr3O10-2
5. tetrachroman (Cr4+VI ...)-? (Cr4+VIO13-II)-2
4.6+13.(-2) = -2
Cr4O13-2
6. disíran (S2+VI ...)-? (S2+VIO7-II)-2
2.6+7.(-2) = -2
S2O7-2
7. diwolframan (W2+VI ...)-? (W2+VIO7-II)-2
2.6+7.(-2) = -2
W2O7-2
8. diniobičnan (Nb2+V ...)-? (Nb2+VO6-II)-2
2.5+6.(-2) = -2
Nb2O6-2
9. ditantaličnan (Ta2+V ...)-? (Ta2+VO6-II)-2
2.5+6.(-2) = -2
Ta2O6-2
10. hexamolybdenan (Mo6+VI ...)-? (Mo6+VIO19-II)-2
6.6+19.(-2) = -2
Mo6O19-2

Pozn.: U podtržených vzorců a názvů se po kliknutí objeví jejich strukturní vzorec


nahoru , anionty-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce ,go home