08.05.2000 19:38:23

Názvosloví solí

(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

V.A

Určete vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 anionty 5
1. didusnan vápenatý
2. disíran amonný
3. diwolframan amonný
4. diniobičnan železnatý
5. tetrachroman sodný
6. hexamolybdenan amonný

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home