08.05.2000 19:40:40

Názvosloví solí

(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

V.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 anionty 5
1. CaN2O2
2. (NH4)2S2O7
3. (NH4)2W2O7
4. FeNb2O6
5. Na2Cr4O13
6. (NH4)2(Mo6O19)

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home